Logo Design by FlamingText.com


Logo Design by FlamingText.com
  Toamna aduna amintirile/la masa  tacerii,/ ca sa bem impreuna/vinul uitarii.Marilena  L’autunno raccoglie i ricordi/ alla tavola del silenzio/ per bere insieme/il vino della dimenticanza. Marilena

Logo Design by FlamingText.com

  
Zborul frunzelor
Frunze uscate încep să cadă
pe oglinda timpului
închis în cercul strâmt al unui anotimp.
Ar vrea să copleşească
zborul senin al cuvintelor
spre misterul sufletului
şi al inimii,
să-l transforme într-un nor incolor,
fără strălucirea soarelui,
fără glasul culorilor,
doar pentru că
au uitat mugurii primăverii
şi florile verii
în coşul uscat al toamnei.
Marilena Rodica Chireţu
22.08.2015
 
Il volo delle foglie
Foglie secche cominciano a cadere
sullo specchio del tempo
chiuso nel cerchio stretto
di una stagione.
Vorrebbero sopraffare
il volo sereno delle parole
verso  il mistero dell’anima
e del cuore,
trasformarlo in una nuvola incolore,
senza lo splendore del sole,
senza la voce dei colori,
solo perche’
hanno dimenticato
i boccioli della primavera
e i fiori dell’estate,
nel cesto secco dell’’autunno.
 
Marilena Rodica Chireţu
22.08.2015
 
Cad frunzele...
Cad frunzele
precum lacrimile din ochii indurerati,
acoperă poiana privirilor
cu marea culorilor arămii.
În hora amintirilor,
ne luam de mînă,
pentru că numai împreună
putem călca în picioare
covorul stins
de roata anotimpurilor.
Sub paşii greoi,
va răsări o lumina
ca un copac cu ramuri de foc,
care va arde timpul
în sărutul dintre cer şi pămînt.
Astfel,
nicio frunză nu va mai cădea
pe toamna trupurilor noastre,
pentru că soarele sufletului
va usca şi lacrimile
frunzelor.
Marilena
26.10.2013
Cadono le foglie…
Cadono le foglie
come le lacrime dagli occhi addolorati,
coprono il prato degli sguardi
con il mare dei colori rubicondi.
Nel girotondo dei ricordi,
ci prendiamo dalla mano,
perchè solo insieme
potremo calpestare
il tappeto spento
dalla ruota delle stagioni.
Sotto i passi pesanti,
spunterà una luce
come un albero con rami di fuoco,
che brucerà il tempo
nel bacio tre il cielo e la terra.
Così,
nessuna foglia non cadrà  più
sull’autunno dei nostri corpi,
perchè il sole dell’anima
asciugherè anche le lacrime
delle foglie.
Marilena
26.10.2013
Timpul frunzelor
Ne-am întors
în timpul frunzelor
înfocate ca iubirea tomnatică.
ziua se pierde treptat
pe pielea parasită de vară.
O luptă între ieri şi azi
face să răsară izvorul dorinţei
stinsă de melancolia
care se prelinge precum apa ploii
pe chipul meu,pe mâinile tale
care aluneca
pe tăcerea corpului meu
trezindu-l
precum o frunză
sub razele târzii ale soarelui.
Marilena
07.10.2013
Il tempo delle foglie...

Siamo tornati
nel tempo delle foglie,
rubicondi come l’amore autunnale.
Il giorno si perde man mano
sulla pelle abbandonata dall’estate.
Una lotta tra ieri ed oggi
fa spuntare la sorgente del desiderio
spento dalla malinconia
che scorre come l’acqua della pioggia
sul mio viso, sulle tue mani
che scivolano
sul silenzio del mio corpo
svegliandolo
come una foglia
sotto i raggi tardi del sole.
Marilena
Le mani del tardo autunno…
Serpeggiano i colori
tra i rami degli alberi,
si accendono in giallo e rosso,
poi coprono leggermente
i passi dell’estate
sciolti
nelle gocce della pioggia fredda,
come le mani del tardo autunno.
Ci riscaldiamo
tra le pareti della casa,
al sorriso di un bambino,
ai racconti dei nonni,
tra le braccia dell’amante,
oppure viaggiamo con la mente,
con gli sguardi
sulle pagine di un libro
oppure di uno schermo.
La casa riscalda
le mani del tardo autunno,
trasforma il suo vento
nel respiro dell’amore
che allontana
la solitudine dei ricordi.
Ci sediamo alla tavola
ad assaggiare i frutti
della e dell’amicizia,
raccolti nel cesto
della nostra anima.
Marilena Rodica Chireţu
06.11.2012
Mainile toamnei tarzii…
Şerpuiesc culorile
printre ramurile copacilor,
se aprind în galben şi roşu,
apoi acoperă uşor
paşii verii
topiţi
în picăturile ploii reci,
ca mâinile toamnei târzii.
Ne încălzim
între pereţii casei,
la zâmbetul unui copil,
la poveştile bunicilor,
între braţele persoanei iubite,
sau călătorim cu mintea,
cu privirile,
pe paginile unei cărţi
sau ale unui ecran.
Casa încălzeşte
mâinile toamnei târzii,
transfermă vântul său
în suflul iubirii
care îndepărtează
singurătatea amintirilor.
Ne aşezăm la masă
să gustăm roadele
verii şi ale prieteniei,
adunate în coşul
sufletului nostru.
Marilena Rodica Chireţu
06.11.2012
 
Şi toamna poate fi frumoasă…
Şi toamna poate fi frumoasă,
în rochia ei de frunze arămii,
când din copaci uşor se lasă
culorile ce se îmbată-n vii.
Tot mai devreme ochii îi închide,
când soarele se stnge la apus,
şi vine-o zi de doruri şi suspine,
căci vara-ncet-încet s-a dus.
Ca patru anotimpuri ne-nvârtim
şi-n hora vieţii timpul ne roteşte,
ca să-nvaţam ca frunza să trăim,
ca bradul ce în iarna străluceşte.
 
Marilena 04.11.2012
Anche l’autunno può essere bello...
Anche l’autunno può essere bello
nel suo vestito di foglie rubiconde,
quando dagli alberi leggermente scendono
i colori che si ubriacano nelle vigne.
Sempre più presto gli occhi chiude
quando il sole si spegne al tramonto
poi viene un giorno di nostalgie e sospiri,
perché piano, piano l’estate se ne andò.
Come quattro stagioni ruotiamo,
nel girotondo della vita il tempo ci fa girare,
per impariare a vivere come una foglia,
ma anche come il filo d’orno che orna l’abero di Natale.
Marilena 04.11.2012
Se cadono le foglie non muoiono i boschi...
Se piange il cielo con lacrime di sole
sul campo arrossito dal fuoco dell’estate,
se muoiono le vigne nel pugno di colore,
chiedo all’autunno il canto delle fate.
Per sciogliere dal cielo le nuvole smarrite,
da foglie intrecciare vestiti per uccelli,
per far ubbriacare le piogge impazzite
e trasformare stecchi negli alberi più belli.
Non muoiono ricordi nel soffio del vento,
la bella primavera rimane nei paneri,
le guance dell’estate affrontano il tempo,
distende la stagione i nuovi sentieri.
Uno è per l’amore nascosto tra i fogli,
l’altro per desideri con chiome incanute,
un sentiero salga sull’alto degli scogli
per fare risonare le valli ancora mute.
Se cadono le foglie non muoiono i boschi,
la pioggia non annega le onde del torrente,
nell’abito di luce uccido tempi foschi
scrivendo sulle gocce col raggio della mente.
Marilena-03.09.2010
Când va fi din nou toamnă…
Când va fi din nou toamnă,
nu voi plânge cu lacrimile norilor,
voi scălda amintirile în apa sufletului,
lacul ochilor se va hrăni
cu verdele aceleiaşi poieni
iar buzele vor înflori
în petalele sărutului tău
pictat în roşul înfocat al apusului;
apusul nu e sfârşitul luminii,
este fereastra nopţii
care deschide poarta unui nou răsărit
în care timpul ascunde anii
în oglinda nemărginită a cerului.
Când va fi din nou toamnă,
ne vom îmbrăca trupurile
în culorile frunzelor
adunate cu mâinile noastre
din suferinţa copacilor
iar adierea uşoară a vântului
va împleti braţele
în lanţul unei iubiri diverse.
Legaţi de trunchiul copacului nostru,
vom privi cum răsare
 o altă primăvară
pe obrajii aceluiaşi chip…
Marilena
Quando sarà di nuovo autunno
Quando sarà di nuovo autunno
non piangerò con le lacrime delle nuvole,
bagnerò i ricordi nell’acqua dell’anima,
il lago degli occhi si nutrirà
con il verde dello stesso prato,
le labbra fioriranno ancora
nei petali del tuo bacio
dipinto nel rosso acceso del tramonto;
il tramonto non è la fine della luce,
è la finestra della notte
che apre la porta di una nuova aurora
in cui il tempo nasconde gli anni
nello specchio sconfinato del cielo.
Quando sarà di nuovo autunno
ci vestiremo i corpi
dei colori delle foglie
raccolte con le nostre mani
della sofferenza degli alberi
e il soffio leggero del vento
intreccerà le braccia
nella catena di un diverso amore;
Legati al tronco del nostro albero,
guarderemo come spunta
un’altra primavera
sulle guance dello stesso volto...
Marilena
 
La ceasul toamnei
De plânge vara în pumnul de culoare
ce mai respira in frunze, în ciorchini,
de curg în lacrimi razele de soare,
la ceasul toamnei învaţă să te-nchini.
Nu-mbracă timpul straie de mătase
decât în anotimpul florilor de dor,
când înfloresc ferestrele la case,
când îţi săruţi iubitul la izvor.
La masa toamnei iar o să m- aşez,
să gust din roadele plăcerilor târzii,
să scriu un vers şi-apoi să te visez
cum îmi săruţi obrajii printre vii.
Marilena-02.09.2010
 
Poema autunnale
Se piange il cielo con lacrime di sole
sul campo arrossito dal fuoco dell’estate,
se muoiono le vigne nel pugno di colore,
chiedo all’autunno il canto delle fate.
Per sciogliere dal cielo le nuvole smarrite,
da foglie intrecciare vestiti per uccelli,
per far ubbriacare le piogge impazzite
e trasformare stecchi negli alberi più belli.
Non muoiono ricordi nel soffio del vento,
la bella primavera rimane nei paneri,
le guance dell’estate affrontano il tempo,
distende la stagione i nuovi sentieri.
Uno è per l’amore nascosto tra i fogli,
l’altro per desideri con chiome incanute,
un sentiero salga sull’alto degli scogli
per fare risonare le valli ancora mute.
Se cadono le foglie non muoiono i boschi,
la pioggia non annega le onde del torrente,
nell’abito di luce uccido tempi foschi
scrivendo sulle gocce col raggio della mente.
Marilena-03.09.2010
Toamna
Frunze desprinse de pe ramuri
invaluie corpul bronzat
al luminii
care rasare din intunericul padurii,
anotimpul sarbatoreste in vie
furtuna culorilor care coboara
pe obrajii merelor,
dealurile isi  rotunjesc spatele
sub greutatea fructelor si a strugurilor.
Cade prima bruma
in ochii albastri ai muntilor
oglinditi in racoarea lacurilor,
indeparteaza tot mai mult
zborul nemarginit al randunelelor.
Eu petrec impreuna cu toamna
sarbatoarea varstei aurite,
rotunda ca un mar,
gustoasa ca un strugure,
melancolica ca un dor.
Gust vinul amintirilor estivale,
transform lacrimile norilor
in boabe dulci de struguri
in ciorchinele timpului.
Stau la masa cu toamna
imbracata in rochia ei cea mai colorata
ca sa topesc spuma gandurilor
in cupa ce pastreza treaza iubirea…
Marilena-10.09.2009.
La sinfonia dell’autunno
Cadono gocce di luce sui colori dei colli,
dei frutteti e delle vigne,
ricamano i confini delle foglie
con filo rosso e giallo,
profumano la terra
nella profondità dei solchi
svegliando le sorgenti,
si spegne il fuoco bruciante dell’estate
nelle braccia dell’autunno,
fresco come l’acqua dei desideri,
brillante come una mela rotonda
tra i rami del bosco,
assaggio il sapore dei grappoli
per sciogliere il loro dolore,
lacrime raccolte sullo stelo
della stessa radice,
la bocca ardente sogna il loro vino
e noi sogniamo il caminetto in cui
si senta la sinfonia delle fiamme
che accenda una nuova notte d’ amore...
Marilena Rodica Chiretu
4 settembre, 2007
Non piangere, foresta…
Il giorno chiude le palpebre della stanca notte,
dorme tra le ciglia nere del passato volto,
lo sguardo si svegliò per accogliere l’ aurora
sciogliendo il Levante nel rosso del tramonto
I monti alzano le braccia verso le nuove cime,
i colli chamano le valli nel dolce girotondo,
il mare tace ascoltando il fremito del tempo
e lasciano il dolore al suono di zampogna
Cercavo gli alberi, adesso salgo le montagne,
non piangere, foresta, se sono forestiera,
ti porterò il profumo degli abeti ebbri di resina
e il canto di buccina che non ha nessuno
Marilena Rodica Chiretu
27 dicembre 2006
Parfumul timpului
A adormit pamantul
sub mantia de frunze
galbene si umede,
plange toamna
in picaturi de bruma,
pierde culorile florilor
la capatul vietii,
parfumul se vestejeste,
petalele cad
pedepsite de suflul vantului
ratacit in plansul lui.
Profumo del tempo
La terra s’ addormenta
sotto il manto di foglie
gialle ed umide,
piange l’ autunno
in gocce di brina,
perde i colori dei fiori
in fin di vita,
profumi sfioriti,
petali cadenti
puniti dal soffio del vento
smarrito nel suo lamento.
Anotimpuri
Aş vrea sã nu mai fie iarã toamnã,
sã nu se scuture culorile pe noi ,
vara sã stea în rochia ei de doamnã
pe curcubeul proaspetelor ploi.
Aş vrea sã nu mai plângã timpul,
să nu priveasca drumul înapoi ,
pe trupul gol sã stea doar anotimpul
ce poartã haina visului în doi.
N-aş vrea sã fie iarna friguroasã,
sã fie doar povestea fulgilor în joc,
grãdina lângă casă sã- nfloreascã,
când toamna strânge lemnele de foc.
Sã lumineze noaptea la ferestre
ca-n părul negru steluţa ce sclipeşte,
când vin copiii şi ne-aduc o veste
simţim cum roata vieţii se-nvârteşte.
Marilena,24.08.2010
Stagioni
Vorrei
che non sia di nuovo autunno,
non si scuotano i colori nelle valli,
l’estate stia nel suo abito da signora
sull’arcobaleno delle fresche piogge.
Vorrei
che non pianga più il tempo
quando in noi scorre il fiume degli anni,
sul corpo nudo stia solo la stagione
che indossa il vestito del sogno in due.
Non vorrei
che sia freddoloso l’inverno,
sia solo l’incanto dei fiocchi in gioco,
il giardino fiorisca presso la casa
quando l’autunno raccoglie le legna da fuoco.
Vorrei la notte che illumini alle finestre,
come la stellina che brilla sui capelli neri ,
mentre i figli vengono a portarci una notizie
sentiamo la ruota della vita che gira...
Simfonia toamnei
Cad picaturi de lumina pe culorile dealurilor,
ale livezilor si ale  viilor,
brodeaza granitele frunzelor cu fir rosu si galben,
parfumeaza pamantul
in profunzimea brazdelor
trezind izvoarele,
se stinge focul arzator al verii
in bratele toamnei,
proaspata ca apa dorintelor,
stralucitoare ca un mar rotund
printre ramurile padurii,
gust savoarea ciorchinilor
pentru a topi durerea lor,
lacrimi adunate pe tulpina aceleiasi radacini,
gura fierbinte viseaza vinul lor
iar noi visam  caminul in care
sa se aude simfonia flacarilor
care sa  aprinda o noua noapte de iubire...
Marilena Rodica Chiretu
4 septembrie, 2007.
Printre nori si ploi
Printre nori si ploi mai astept inca ramul
cu lacrimi de fulgi sa  planga in pumnul meu,
sa sufoce gerul pe furtunosul cer
intre degetele modelate de cuptorul verii.
In ochii de livada timpul a astezat
zborul randunelelor si a frunzelor rebele,
libertatea lor un val de stele a intins usor,
intr- o matase verde invaluie doar anotimpul
ce poate transforma in nuferi norii ploilor,
noaptea intr- o  ziua de raze impletita
pe lacul apei ce oglinda sparge
in mii de bucatele la radacini unite
de pomul ce plange doar cu petale de mar
si hraneste timpul cu roadele tarziilor primaveri…
Marilena Rodica Chiretu-27.03.200
Tra nuvole e piogge
Tra nuvole e piogge aspetto ancora il ramo
con lacrime di fiocchi pianga nel mio pugno,
per soffocare il gelo del tempestuoso cielo
tra ditta modellate dal forno dell’estate.
Negli occhi di frutteto il tempo ha collocato
il volo delle  rondini e delle ribelli foglie,
la loro libertà un velo di stelle leggermente ha disteso,
in una seta verde  avvolge solo la stagione
che possa trasformare in ninfee le nubi delle piogge,
la notte in un giorno dai raggi intrecciati
sul lago dell'acqua che  rompe lo specchio
in tanti pezzettini uniti alle radici
dell’albero che piange solo con petali di melo
e nutre il tempo con i frutti delle tarde primavere...
Marilena Rodica Chiretu-27.03.2009
 
 • Autunno
  Foglie staccate dai rami
  avvolgono il corpo abbronzato
  della luce
  che sorge dall' oscuro del bosco,
  la stagione festeggia nella vigna
  la tempesta dei colori che scendono
  sulle guance delle mele,
  i colli arrotondano le spalle
  sotto il peso dei frutti e delle uva.
  Cade la prima brina
  negli occhi azzurri delle montagne
  rispecchiate nella frescura dei laghi,
  allontanano sempre di più
  il volo sconfinato delle rondini.
  Io trascorro insieme all’autunno
  la festa dell’età dorata,
  rotonda come una mela,
  saporita come un’uva,
  malinconica come la nostalgia.
  Assaggio il vino dei ricordi estivali,
  trasformo le lacrime della nuvole
  nei chicchi dolci
  nel grappolo del tempo.
  Sto a tavola con l’autunno
  vestita nel suo abito più colorito
  per sciogliere la schima dei pensieri
  nella coppa che  conserva sveglio l’amore…
  Marilena-10.09.2009.
  La sinfonia dell’autunno
  Cadono gocce di luce sui colori dei colli,
  dei frutteti e delle vigne,
  ricamano i confini delle foglie
  con filo rosso e giallo,
  profumano la terra
  nella profondità dei solchi
  svegliando le sorgenti,
  si spegne il fuoco bruciante dell’estate
  nelle braccia dell’autunno,
  fresco come l’acqua dei desideri,
  brillante come una mela rotonda
  tra i rami del bosco,
  assaggio il sapore dei grappoli
  per sciogliere il loro dolore,
  lacrime raccolte sullo stelo
  della stessa radice,
  la bocca ardente sogna il loro vino
  e noi sogniamo il caminetto in cui
  si senta la sinfonia delle fiamme
  che accenda una nuova notte d’ amore...
  Marilena Rodica Chiretu
  4 settembre, 2007
  La granita anotimpurilor
  Un nor s-a asezat
  pe genele privirii,
  sageata luminii
  traverseaza panza cetei,
  cauta zambetul soarelui
  in confuzia crepusculului.
  Pe tarmul timpului,
  asteapta marea dorintelor
  o alta vara calduroasa
  pentru ca nu exista apus
  fara noi zori,
  cum nu exista valuri fara apa
  la granite anotimpurilor.
  Vara acesta,
  voi lasa piele goala
  sa respire prospetimea
  pe arcul orizontului,
  picioarele desculte
  sa atinga focul nisipului,
  cand ziua inflorste in pahar
  ca floarea iubirii noastre.
  Lumea urla pe strazi,
  la fereastra iluziei,
  sub poduri si in case de paie,
  mania ucide basmul
  plecarii si sosirii,
  copiii isi cauta mamele
  in pumnul ratiunii.
  Ce ne mai ramane, iubire!?
  Sa ne imbratisam in flacara tacerii,
  cum lumina imbratiseaza pamantul
  in focul fiecarui rasarit…
  Marilena Rodica Chiretu-Romania
  8 mai, 2010
  Marilena Rodica Chiretu
  8 mai, 2010
  Al confine delle stagioni
  Una nuvola si è collocata
  sulle ciglia dello sguardo,
  la saetta della luce
  attraversa la tela della nebbia,
  cerca il sorriso del sole
  nella confusione del crepuscolo.
  Sulla riva del tempo,
  sta aspettando il mare dei desideri
  un’altra calorosa estate
  perché non c’è tramonto
  senza un’altra aurora,
  come non ci sono onde senza acqua,
  al confine delle stagioni.
  Quest’estate,
  lascerò la pelle nuda
  respirare la frescura
  sull’arco dell’orizzonte,
  i piedi scalzi toccare
  il fuoco della sabbia
  quando il giorno fiorisce nel bicchiere
  come il fiore del nostro amore.
  La gente urla sulle strade,
  alla finestra dell’illusione,
  sotto i ponti e in case di paglia,
  la rabbia uccide la fiaba
  della partenza e dell'arrivo,
  i bambini cercano le mamme
  nel pugno della ragione.
  Cosa ci rimane, amore!?
  Abbracciarci nella fiamma del silenzio,
  come la luce abbraccia la terra
  nel fuoco di ogni alba...
  Marilena Rodica Chiretu
  8 maggio, 2010 
  Sotto la foglia sta la terra...
  Sotto la foglia sta la terra
  come il sogno nella notte,
  se è strappata al suo ramo
  diventa l’ombra della morte
  nel buio della stessa botte.
  E’ dolce il vino, il pane è amaro,
  la notte fredda se ti parlo invano;
  ma gira il buio come le stagioni,
  alla cimasa si accende il giorno
  e l’albero con bracci agghiacciati
  si scioglie nel fumo del contorno,
  nelle parole dei fiumi innamorati,
  nel fuoco della bocca che mi dice
  che solo il vento, la bufera sono fatti,
  l’acqua quieta ha sapore finto,
  nel grembo della vita scatenati
  avvolgono l’amore mai finito
  come l’abbraccio la foglia con radice...
  Marilena-08.11.2010
   
  Video personale/personali.